Opdrachtgevers

vaststelling

Onderstaande opdrachtgevers kunnen bij ons terecht:

Een gerechtsdeurwaarder heeft door de wet een groot aantal bevoegdheden toegekend gekregen. Gerechtsdeurwaarders werken steeds in opdracht van iemand, namelijk de schuldeiser of iemand die een gerechtsdeurwaarder verzoekt (lees: vraagt) iets te doen. Een gerechtsdeurwaarder handelt dus nooit op eigen houtje. Welke personen kunnen wij van dienst zijn:

PRIVÉ-PERSOON OF RECHTSPERSOON
 • Invordering van een aanmaning
 • Bemiddeling tot gerechtelijke uitvoering
 • Vaststelling van materiële feiten
 • Vrijwillige verkopingen
 • ...
NOTARIS
 • Bijstand bij gedwongen bezichtigingen
 • Exploten in onroerende procedures
 • Vaststellingen ivm moeilijkheden bij verkoop
 • ...
ADVOCAAT
 • Gerechtelijke uitvoeringen
 • Vaststelling van materiële feiten
 • Betekenen van alle gedinginleidende exploten
 • ...