Bevel / Dwangbevel

Brief / Akte

Bevel / Dwangbevel

Bij ontvangst van een dergelijke akte is het hoog tijd actie te ondernemen want de volgende stap in de uitvoeringsprocedure is immers het "beslag". Dit kan al na het verstrijken van een termijn van 24 uur gelegd worden. In het geval van een "bevel" contacteert u ons kantoor, zo zal u vernemen hoe u het beslag nog kan vermijden. Ontving u een "dwangbevel" dan dient u ons eveneens te contacteren, maar in sommige gevallen zullen wij verplicht zijn u door te verwijzen naar de opdrachtgevende instantie. Verdere uitvoeringskosten kunnen snel oplopen, dus probeer deze ten allen koste te vermijden.