Minnellijke aanmaning

Brief / Akte

Minnellijke aanmaning

U ontving van ons een aanmaningsbrief waarin we u melden welke schuldeiser ons heeft verzocht u aan te manen tot betaling van een openstaande schuld.

Houd rekening met de vermelde termijn waarin wij uw betaling verwachten. Zorg er dus voor dat u tijdig reageert door:

  • het verschuldigde bedrag aan ons over te maken op de wijze die in de brief staat beschreven
  • of door ons te melden dat u reeds een (deel-) betaling aan uw schuldeiser deed alvorens u onze brief ontving. Wij vragen u dan om ons het rekeninguittreksel waaruit die betaling blijkt in kopie over te maken.
Zijn er andere opmerkingen die u wenst te maken, contacteer ons dan onmiddellijk. Eens de termijn verstreken is en wij niets van u mochten vernemen, kan de opdrachtgever ons vragen de gerechtelijke procedure op te starten.